ЗАНЯТАК “ТАЯМНІЦЫ НАШЫХ ПРОДКАЎ”

Кожны куток у Беларусі мае сваю самабытнасць і непаўторнасць, захаваўмоўныя, фальклорныя, этнаграфічныя і іншыя асаблівасці. Надзвычай важна,каб чалавек ужо змалку адчуваў і ўсведамляў сябе носьбітам культурнайтрадыцыі, якая складвалася ў той ці іншай мясцовасці на працягу стагоддзяў.


Экскурсантам прапануецца здзейсніць падарожжа ў этнаграфічнаемінулае нашай мясцовасці, перанесцісяпрыкладна ў 19 стагоддзе,пазнаёміцца з тым, як жылі і працавалі нашы продкі, як вялі гаспадарку,бавілі час, у што апраналіся, чым харчаваліся, як выхоўвалі дзяцей, якіясямейныя традыцыі захаваліся да нашага часу. 


I BUILT MY SITE FOR FREE USING