Экскурсія “Музей у чамадане”


Экскурсія “Музей у чамадане”

Мэта:  пазнаёміць экскурсантаў з разнастайнымі  відамі ручнікоў, іх ролі на розных этапах чалавечага жыцця.

Экскурсавод у вершаванай форме знаёміць экскурсантаў з рознымі  відамі ручнікоў: уціральнікам, трапкачом, набожнікам, абыдзённікам, вясельным, пахавальным, наміткай. Звяртае ўвагу на асаблівасці іх выкарыстання і аздабленння.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING