Экскурсіі і паходы


Мэта экскурсіі: пазнаёміць з асаблівасцямі вёскі Корнадзь, з прыродай роднага краю, роднай зямлі. Форма правядзення: завочная экскурсія.

Чытаць далей

Мэта: пазнаёміць экскурсантаў з разнастайнымі відамі ручнікоў, іх ролі на розных этапах чалавечага жыцця.

Чытаць далей

Мэта: звярнуць увагу экскурсантаў на жыццё і быт людзей пачатку 20 стагоддзя вачыма фізікаў, хімікаў, гісторыкаў, лінгвістаў, біёлагаў і г.д..

Чытаць далей

Мэта: фарміраваць свядомую нацыянальную асобу; выхоўваць цікавасць і пашану да спадчыны, да этнаграфіі беларускага народа, да яго традыцый і звычаяў; развіваць творчыя і даследчыя здольнасці вучняў, моўную культуру; Месца правядзення: экспазіцыя “Беларуская хатка” школьнага музея Ручніка Час: 1 гадзіна

Чытаць далей

Мэта: расшырэнне ў экскурсантаў ведаў пра аб’екты і працэсы акаляючай нас прыроды на тэрыторыі Гродзенскай вобласці. Форма правядзення: завочная экскурсія.

Чытаць далей

Мэта: пашырэнне ў экскурсантаў ведаў пра жыццё, быт, заняткі продкаў на тэрыторыі Свіслацкага раёна.

Чытаць далей
I BUILT MY SITE FOR FREE USING